2.4 Komponentų tipų keitimas

BOMIZER įskiepyje numatyta galimybė, leidžianti junginiams (sudėtiniams komponentams) priskirti įvairius junginių tipus. Tai yra labai svarbu, nes programa reikiamu būdu, remiantis projekto failo turiniu, gali kolekcionuoti duomenis ir juos pateikti specifikacijose. Šis priskyrimas valdomas per įrankių juostą.

Virtuve-namas-su-veranda

Norėdami keisti komponento tipą, turime pažymėti komponentą. Įrankių juosta reaguoja į pažymėjimą, kartu parodydama įspaustą tą mygtuką, kurio tipą atitinka pažymėtas komponentas. Paspausdami kitą mygtuką, tam komponentui priskiriame kitą tipą. Pavyzdyje matyti, kaip stalo stalčiui sukuriamas rankenėlės komponentas ir paskelbiamas standartiniu.

Šis komponentas dabar yra paskelbtas standartiniu, todėl specifikacijose jis visada pateks į perkamų vienetų sąrašą.

Rankenele-i-unitus