2.1 Medžiagos priskyrimas komponentams

Medžiagos priskyrimui naudojama   komanda, kuri atidaro dialogo langą, skirtą darbui su medžiagų priskyrimu. Komandą atidarant pirmą kartą sesijos metu pasirodo prisijungimo dialogo langas, kuriame reikia suvesti Bomizer vartotojo prisijungimo duomenis.

Pagrindinių medžiagų priskyrimas

Įterpkime pirmąją mūsų sukurtą spintelę ir priskirkime jos komponentams reikalingas pagrindines medžiagas – laminuotas plokštes.

Dėmesio!

Detalės modelio storis neriboja galimybės priskirti plokštę su didesniu ar mažesniu storiu nei yra pačios detalės storis modelyje, nes plokštės modelis gali neatitikti plokštės storio. Pvz., pirminis pasirinktos plokštės storis gali sumažėti dėl mechaninio apdirbimo, todėl atsakomybė už plokštės storį paliekama konstruktoriui. Modelio storio ir priskirtos medžiagos storio neatitikimas lengvai diagnozuojamas specifikacijos generavimo metu.

Atliekamas medžiagų filtravimas leidžia greitai ir patogiai susirasti reikalingą medžiagą. Ši paieška atliekama pagal pavadinimą, pagal medžiagos storį ar bet kurią kitą pateiktą medžiagos charakteristiką. Pabaigoje matyti, kaip medžiaga surandama naudojantis pipetės įrankiu. Toks būdas labai patogus “permetant” medžiagą nuo vienos detalės ant kitos detalės.

Dangų priskyrimas

Dabar galima detalėms priskirti pasirinktus kantus. Tam vėl naudosimės medžiagų priskyrimo komandą, bet kantavimo operacijai atlikti pasirinksime kitą medžiagos tipą (danga – kantas).

Jei detalė yra sunkiai pasiekiama, tai kantavimui iš visų pusių atlikti galima pasinaudoti BOMIZER įskiepio naudojama komponentų paslėpimo/rodymo komanda . Ji leidžia paslėpti visus komponentus išskyrus nurodytą, arba vėl rodyti visus komponentus, jeigu nėra nieko pasirinkta. Šios komandos savybe pasinaudosime lentynos kantavimui atlikti.

Detalių grupės ir vienodos medžiagos detalių masinis medžiagų keitimas

BOMIZER įskiepis leidžia atlikti masinį detalių medžiagų keitimą. Šis funkcionalumas labai palengvina vartotojo darbą, kuomet reikia išbandyti įvairius spalvinius interjero variantus. Yra du būdai, leidžiantys masiškai keisti spalvą:

1. Keisti medžiagą visoms detalėms, kurios turi tą pačią medžiagą.

Pirmas būdas dirba medžiagos priskyrimo metu, jeigu kartu yra nuspaustas klavišas “Shift“. Visoms detalėms, turinčioms tą pačią medžiagą, bus priskirta nauja medžiaga.

2. Grupuoti detales pagal tą pačią medžiagą. Keisti spalvą detalių grupei.

Šis būdas yra taikomas tada, kada manoma, kad eksperimentuojant su spalvomis gali būti visoms detalėms suvienodintos medžiagos. Tuo pačiu norima, kad sistema “prisimintų” buvusį (senąjį) grupavimą. Pvz., mes turime baldo fasadinių detalių grupę bei korpuso detalių grupę, kurios turi priskirtas skirtingas medžiagas. Jeigu mes nors vienai detalei priskirsime medžiagą, laikydami nuspaustą klavišą “Alt“, ir tuo momentu detalės nebus sugrupuotos, tai BOMIZER įskiepis pasiūlys visas detales suskirstyti į grupes pagal priskirtą medžiagą. Vėliau galima kaitalioti medžiagas atskiroms detalėms arba suvienodinti fasadinių detalių ir korpuso medžiagas. Sistema, priskiriant medžiagą su nuspaustu “Shift” klavišu, masiškai keis medžiagą tik toms detalėms, kurios turi tą pačią medžiagą kaip ir pasirinktoji detalė. Priskiriant medžiagą nuspaudus “Alt” mygtuką, medžiagos priskyrimas bus vykdomas visoms detalėms, kurios priklauso tai pačiai grupei kaip ir pasirinkta detalė.

Pavyzdyje matyti, kaip vykdomas priskyrimas pradžioje nuspaudus klavišą “Alt”. Jeigu toks sugrupavimas nebuvo įvykdytas, tuomet BOMIZER įskiepis parodo pranešimą.

Sugrupavimo-pranesimas

Šis pranešimas reiškia, kad iki šiol šiame modelyje detalės dar nebuvo grupuotos pagal vienodą medžiagą ir reikia patvirtinti (jei pageidaujate), kad toks grupavimas būtų įvykdytas. Po pageidavimo patvirtinimo tokios detalių grupės yra automatiškai sukuriamos. Dabar galima priskirti detalėms pasirinktas medžiagas. Jeigu medžiagos priskyrimas vykdomas nuspaudus  “Alt” klavišą, tai medžiagų priskyrimas bus įvykdytas atsižvelgiant į paskutinį sudarytą detalių grupavimą. Jeigu norite sugrupuoti detales iš naujo, tai atlikus kitokį medžiagų priskyrimą detalėms, senąjį grupavimą reikia panaikinti. Tam pakanka nueiti įPlugins -> Bomizer ir pasirinkti opciją “Ungroup material items by material”.

grupavimo-panaikinimas

Dabar priskiriant medžiagą ir nuspaudus klavišą “Alt”, sistema pasiūlys vėl sugrupuoti visas detales atsižvelgiant į esamą medžiagų priskyrimą.