2. Darbas su BOMIZER įskiepiu

Pradinės sąvokos

Prieš pradedant kalbą supažindinkite su kai kuriomis sąvokomis, kurias būtina žinoti dirbant su BOMIZER sistema. Pastaroji nepretenduoja atspindėti visus galimus medžiagų panaudojimus taikant įvairias baldų gamybos technologijas, tačiau, mūsų nuomone, ji visgi padengiame didžiąją dalį technologijų, kurios naudojamos korpusinių baldų gamyboje.

BOMIZER programoje viso medžiagos yra skirstomos į pagrindines ir dangas.

Pagrindinės medžiagos

Pagrindine medžiaga galima laikyti medžio drožlių plokštę, medžio masyvo gabalą arba kokio nors profilio gabalą. Kitaip tariant, BOMIZER įskiepis operuoja tokiomis medžiagų rūšimis kaip:

Pagrindinės-medžiagos1

1.Profiliai 2.Plokštės 3.Tūriai

1. Profiliais gali būti visos medžiagos, kurios matuojamos ilgio vienetais: virtuvės stalviršiai, įvairūs sandarinantys profiliai, durelių aliuminio profiliai ir t.t.

2. Plokštėmis laikomos tos medžiagos, kurios matuojamos ploto vienetais: plokštės, stiklas, klijuotos medienos plokštė, plokščia skardos detalė ir t.t.

3. Tūriais laikomos medžiagos, kurios matuojamos tūrio vienetais: paprastai tai medienos gabalas, klijuotos medienos gabalas ir t.t. Duomenų bazėje tūriai įvardinti kaip mediena (angl. Timber).

Atitinkamai priskirdami medžiagą, mes nurodome detalės elgesį ją padengiant įvairiomis dangomis SketchUp programos aplinkoje. Tuo pačiu nusakome, kokiais vienetais pateiksime medžiagos kiekius specifikacijose.

Dangos

Danga laikoma medžiaga, kuri vienokiu ar kitokiu būdu dengia pagrindinę medžiagą. Šiuo metu BOMIZER įskiepis operuoja šio tipo dangomis:

Dangos
1.Dažai    2.Lukštai/laminatai   3.Kantai

Pasirinktai detalės briaunai dedant kantus reikia turėti omenyje, kad BOMIZER įskiepis, skaičiuodamas detalių gabaritus, atsižvelgia į uždėto kanto storį.

 Kantavimo-korekcija

BOMIZER įskiepis automatiškai skaičiuoja detalės ruošinio matmenis (angl. Blank Size), atmesdama kanto storį nuo modelio matmenų (angl. Model Size). Taip pat laikome, kad detalės matmenys (angl. Part Size) yra lygūs modelio matmenims (angl. Model). Kitaip tariant, projektuojant modelį detalės matmenis reikia kurti tokius, kokius turi baldo detalės su kantuote. Tuo tarpu ruošinio pjovimo matmenys bus paskaičiuojami automatiškai.

Atskirą medžiagą sudaro laminuota plokštė.

Laminuota-plokste

Laminuota plokštė – tai medžio drožlių plokštė, kuri padengta laminatu, ir apibūdinama kaip atskira sudurtinė medžiaga. Ši medžiaga yra perkama kaip vienas gaminys ir BOMIZER įskiepio vartotojas savo generuojamose ataskaitose neišskiria laminuotos plokštės į plokštę ir laminatą. Ataskaitose laminuota plokštė yra pateikiama kaip tam tikro storio ir dangos plokštė, kurią reikės įsigyti norint pagaminti sukonstruotą baldą. Jeigu vartotojas savo įmonėje dengia plokštę pasirinktu laminatu arba lukštu bei nori žinoti šių medžiagų kiekius atskirai, tai jis iš pradžių turėtų komponentui-detalei priskirti pasirinktos plokštės medžiagą, o vėliau ją padengti lukštu. Tokiu atveju plokštės ir lukšto kiekiai bus pateikti specifikacijoje atskirais punktais.

Taigi dirbdami su BOMIZER įskiepio komandomis bet kuriam SketchUp programos komponentui-detalei galime priskirti pagrindinę medžiagą ir ją padengti numatytomis dangomis.

Komponentų tipai

BOMIZER įskiepis reikiamu būdu, remiantis projekto failo turiniu, renka duomenis ir juos pateikia specifikacijose. Šiam tikslui pasiekti BOMIZER įskiepyje numatyta galimybė, leidžianti junginiams (sudėtiniams komponentams) priskirti įvairius junginių tipus. Šis priskyrimas valdomas per įrankių juostą.

Bomizer-2-irankiu-juosta

Įrankių juostoje aktyvuotas mygtukas identifikuoja, koks yra kursoriumi pasirinkto komponento tipas. Paspausdami kitą mygtuką, tam komponentui priskiriame kitą tipą. Šiuo metu BOMIZER įskiepis palaiko šiuos junginių tipus:

 1. Įprastinis (angl. Normal)

2. Fantominis (angl. Phantom) 3. Kompozitinis (angl. Composed)

4. Nedalomas (angl. Inseparable)

5. Perkamas (angl. Purchased) 

6. Neapskaitomas (angl. Unrecorded) 

 

1. Įprastiniam tipui priskiriami junginiai, kurie specifikacijoje yra nurodyti kaip atskiri įrašai ir visos jų sudėtinės dalys (komponentai) taip pat yra įtraukiamos į specifikaciją. Įprastiniu komponentu, pagal nutylėjimą, yra laikomas bet kuris komponentas, kuris susideda iš komponentų detalių, turinčių joms priskirtas BOMIZER įskiepio medžiagas.

Normal-struktura

2. Fantominio tipo junginiams priskiriami tokie junginiai, kurie yra sudaryti tik patogesniam vartojimui SketchUp programos aplinkoje ir jų nereikia nurodinėti specifikacijoje kaip atskiros eilutės. Pvz., kartais patogu dureles apjungti su rankenėle į vieną junginį, jeigu sudarinėjame dinaminius blokus. Tačiau BOMIZER įskiepio specifikacijoje mes nenorime matyti junginio “Durelės su rankenėle” (angl. Door with Handle), o norime matyti įrašą “Durelės (angl. Door)” ir įrašą “Rankenėlė” (angl. Handle). Norint tai pasiekti, sukurtam junginiui reikia priskirti junginio fantominį (angl. Phantom) tipą. Iliustracijoje matyti, kaip SketchUp programos failo struktūros naršyklė (angl. SketchUp Outliner) išnagrinėja  “Durelės su rankenėle” (angl. Door with Handle) junginį ir parodo jo sudėtį. Tuo tarpudešinėje paveikslėlio pusėje matome BOMIZER įskiepio specifikacijos naršyklę, kuri ignoruoja junginį “Durelės su rankenėle” (angl. Door with Handle)”, nes jis buvo pažymėtas kaip fantominis (angl. Phantom).

Phantom-structure

3. Kompozitinis junginys – tai baldo junginys, kuris yra sudaromas surenkant jį iš atskirų detalių. Nuo įprasto junginio jis skiriasi tuo, kad toks junginys po surinkimo pereina papildomas technologines operacijas – kalibravimą pagal galutinį matmenį, kantavimą, dažymą ir t.t. Tokį junginį galime vadinti kompozitine detale. Šių detalių atstovai gali būti korinio tipo stalviršiai, iš kelių plokščių suklijuotos baldo plokštės, kurios kalibruotos ir padengtos kantu. Tokių detalių sudarymo taisykles SketchUp programos aplinkoje pateiktos skyriuje – “Darbas su kompozitinėmis detalėmis”.
Composite-structure

4. Nedalomas junginys yra naudojamas tada, kuomet kelis SketchUp programos komponentus reikia traktuoti kaip vieną komponentą. Tai taikoma dinaminių komponentų sudaryme. Norint sukurti sudėtingesnės geometrinės formos dinaminį komponentą, kurio geometrija tinkamai reaguotų į numatytus detalės matmenų pasikeitimus,  būtina jį sudaryti iš kelių komponentų. Jeigu norime, kad BOMIZER įskiepis tokį junginį traktuotų kaip vieną detalę, tuomet būtina tokį junginį vadinti nedalomu junginiu. Apačioje parodytas dinaminis spintelės dugno komponentas, kuris gali būti deformuojamas išilgai arba skersai, bet nuožula išlaiko tą patį dydį. Kaip matome, toks komponentas yra sudarytas iš kelių komponentų.

Dinaminis-blokas1

5. Perkamas gaminys yra tuomet, kai jį norima matyti BOMIZER įskiepio generuojamos specifikacijos perkamų gaminių skirsnyje. Tai įvairi furnitūra: bėgeliai, rankenėlės, lankstai ir t.t.

standatiniai-komponentai

6. Neapskaitomas komponentas yra toks komponentas, kurio nenorime matyti BOMIZER įskiepio specifikacijose. Tokiems komponentams gali būti priskirtos projekte sumodeliuotos pastato sienos, dekoratyviniai interjero aksesuarai (gėlės, knygos ir t.t.), patogesniam komponentų išdėstymui skirti pagalbiniai komponentai (baziniai komponento taškai). Jeigu komponentas neturi jam priskirtos BOMIZER įskiepio medžiagos arba nėra priskirtas kokiam nors komponento tipui (pvz., Perkamas gaminys), tuomet jis yra automatiškai laikomas neapskaitomu.

Baldo furnitūros krepšelis (angl. Hardware cage).BOMIZER įskiepio komponentų struktūroje yra numatytas specialus komponentas, kuris vadinamas furnitūros krepšeliu. Tvirtinimo furnitūra ar kita furnitūra, kuri neturi įtakos baldo atvaizdavimui, gali būti apiforminama ne kaip atskiras komponentas, kuris turi savo tūrinį modelį, bet gali būti išreiškiamas kaip specialaus komponento atributų rinkinys (angl. Hardware Cage). Taip yra taupomas konstruktoriaus laikas, nes nereikia kiekvienam komponentui kurti atskiro modelio.

Kiekvienas SketchUp programos komponentas gali būti sudarytas ne tik iš grafinių elementų (plokštumų, briaunų), bet jam gali būti “prikabinama” įvairi tekstinė ir skaitmeninė informacija. Pavyzdžiui:

Kaina = 200 EUR;
Gamintojas = Narbutas
ir t.t.

Norint SketchUp programos aplinkoje kurti atributus, būtina įsigyti mokamą SketchUp Pro programos versiją. Kitas būdas, leidžiantis kurti komponentui atributus, yra nemokamai platinama Rick Wilson Atributes v.1.000 programa.

Skirtumas tarp Rick Wilson Atributes v.1.000 programoje sudarytų komponento atributų ir SketchUp Pro programoje dinaminiam komponentui sudarytų atributų  yra tame, kad pastarojoje programoje dinaminiam komponentui sudaryti atributai gali būti “intelektualesni”. Pvz., jeigu dinaminiame komponente yra numatytas kintamas lentynų kiekis, tai reiškia, kad ir laikiklių kiekis priklauso nuo pasirinkto lentynų kiekio. Dinaminio komponento atributuose nesudėtinga kintamojo reikšmę nusakančią laikiklių kiekį susieti su dinaminiame komponente nusakytu lentynų skaičiumi.

Kad baldo komponente atsirastų toks furnitūros krepšelis ir kad jis būtų apskaitomas BOMIZER įskiepio specifikacijų generatoriuje, reikia laikytis šių sudarymo taisyklių:

  • Komponento pavadinime pirmi simboliai turi būtinai prasidėti įrašu “Hardware Cage” (Furnitūros krepšys).
  • Kiekvienam furnitūros įrašui nusakyti yra naudojami trys laukai:
    Code_n –  įtraukiamos furnitūros kodas.
    Name_n – įtraukiamos furnitūros pavadinimas.
    Qty_n – įtraukiamos furnitūros kiekis gaminyje.

Kur n reiškia originalų įrašo eilės numerį sudaromame furnitūros krepšelyje (angl. Hardware Cage).

Aukščiau pateiktoje animacijoje parodyta kaip sukuriamas furnitūros krepšelio komponentas, užpildomi jam reikalingi dinaminio komponento atributai bei kaip jis užrašomas į biblioteką tolimesniam panaudojimui, įtraukiant jį į baldo sudėtį.

Sukurtą furnitūros krepšelį (angl.  Hardware Cage) įterpiame į baldo modelį ir matome, kaip BOMIZER įskiepio specifikacijų generatorius perskaito jame įrašytus duomenis bei atvaizduoja juos generuojamose ataskaitose. Laikantis aukščiau aprašytų taisyklių, galima keisti kiekio atributus ar įvesti naujus komponentus. Visi šie pakeitimai atsispindės BOMIZER įskiepio specifikacijų generatoriaus sudaromose ataskaitose.

Peržiūrint baldo sudėtį BOMIZER structure, Parts Only,Total Materialataskaitose, furnitūros krepšelis (angl. Hardware Cage) nėra įtraukimas į Bomizer įskiepio specifikacijų generatorių. Tokiu atveju yra įrašoma tik jo atributuose nurodyta furnitūra. Jeigu kurio nors furnitūros elemento kiekis lygus “Qty_n=0″, tai toks elementas taip pat nėra įtraukiamas į ataskaitą.  Tokį baldą galima įrašyti į savo kuriamų baldų biblioteką ir panaudoti jį kuriant interjerus.

Dėmesio!

Jeigu vienos darbo sesijos metu terpiame furnitūros krepšelį (angl. Hardwre Cage) į kelis baldus ir norime, kad įterptą furnitūros krepšelį rodytų kaip skirtingą sudėtį kiekvienam baldui, tuomet būtina po įterpimo furnitūros krepšelio (angl. Hardware Cage) komponentą paskelbti unikaliu. Tai galima padaryti pažymėjus furnitūros krepšelio (angl. Hardware Cage) komponentą ir dešiniu pelės klavišo paspaudimu iškvietus kontekstinį meniu – paskelbti komponentą unikaliu (angl. Make Unique).

Kuriant atributus su Rick Wilson Atributes v.1.000 programa, būtina Bomizer įskiepyje susikurti atributų kategoriją ir tik tuomet kurti atributus kaip aprašyta aukščiau.