2.3 Medžiagos tekstūros krypties keitimas ir užlaidos ruošiniui priskyrimas

Jeigu medžiaga turi tekstūrą, tuomet svarbu nusakyti jos kryptį. Nuo šio nusakymo priklauso, kokie bus ruošinio gabaritai ir kaip tas ruošinys bus apskaičiuojamas optimizuoto plokščių sukirpimo programoje. Dažniausiai ilgio matmuo yra duodamas tekstūros kryptimi. BOMIZER įskiepis automatiškai priskiria tekstūros krytį pagal ilgiausią tiesią detalės briauną. Vartotojas gali šią kryptį keisti paspaudęs mygtuką . Šis mygtukas atidaro medžiagos tekstūros ir ruošinio užlaidų keitimo dialogo langą. Tokiu būdu belieka pasirinkti detalę, kuriai keisime tekstūros kryptį.

Trumpai apie dialogo funkcijas.

Teksturos-kryptisuzlaidos1

1. Langelyje galima nurodyti konkretų tekstūros kampą nuo einamojo kampo. Riekia turėti omenyje, kad esant aktyviai tekstūros keitimo komandai, kursoriumi galima nurodyti bet kurią tiesią detalės briauną, pagal kurią turi būti orientuojama tekstūros kryptis.

2. Mygtukas nustato tekstūros kryptį pagal ilgiausią tiesią detalės briauną.

3. Ruošinio užlaidos nustatymas į dešinę pusę.

4. Ruošinio užlaidos nustatymas į kairę pusę.

5. Ruošinio užlaidos nustatymas į viršų.

6. Ruošinio užlaidos nustatymas į apačią.

7. Ruošinio užlaidos  nustatymas storio kryptimi į viršų.

8. Ruošinio užlaidos nustatymas storio kryptimi į apačią.

9. Ruošinio matmenys su užlaida.

Kaip matyti iš aprašymo, ruošinio užlaidos yra nustatomos iš šešių pusių. Paprastam nustatymui užtenka nusakyti užlaidą trimis kryptimis: pagal ilgį, pagal plotį ir pagal storį. Tačiau ateityje BOMIZER įskiepis turės funkciją, skirtą automatizuotam skaitmeninio valdymo programų ruošimui.

Pateiktame pavyzdyje matyti, kaip detalei keičiama tekstūros kryptis, nurodant briaunos kryptį, paskui nurodant pasukimo kampą, dar vėliau atstatant  tekstūros kryptį pagal ilgiausią tiesią detalės briauną, ir galų gale pasirenkant tekstūros kryptį, kuri yra lygiagreti horizontaliai detalės briaunai.

Kitame pavyzdyje matyti, kaip galima detalei priskirti apdirbimo užlaidas po 100 mm pasirinktomis ruošinio gabaritų kryptimis.